Tarieven

Afhankelijk van de hulpvraag en het vervolgtraject wordt het tarief bepaald. Een aantal tarieven liggen  vast:

HANDELINGSGERICHTE DIAGNOSTIEK

Dit tarief is afhankelijk van de hulpvraag.

Een voorbeeld: U maakt zich zorgen over de leerprestaties en het gedrag van uw kind op school. Er vindt een gesprek met de ouders en school plaats en een observatie in de klassensituatie. Vervolgens komt uw kind naar de praktijk voor een intelligentieonderzoek. Daarbij worden nog een paar aanvullende testen gedaan om de motivatie van uw kind te peilen. Tenslotte is er een terugrapportage aan de ouders en/of de school.  Het tarief is 500 euro.

OUDERAVONDEN EN WORKSHOPS

Afhankelijk van uw vraag, wordt de prijs berekend. In sommige gevallen is het wenselijk om een ouderavond/workshop op maat te ontwikkelen. Een standaard workshop van 1 uur kost 200 euro (inclusief materialen en exclusief reiskosten).

BEHANDELING

Uitgangspunt voor behandeling is het uurtarief van 50 euro. Voor een behandeling zijn in het algemeen ongeveer 12 sessies nodig.  De kosten van een COGMED werkgeheugentraining zijn 500 euro (inclusief licentiekosten).  

@ Wanneer er sprake is van een Persoons Gebonden Budget, zijn er mogelijkheden om behandeltrajecten en opvoedondersteuning hieruit te bekostigen.

Sommige verzekeraars vergoeden Cogmed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt hierover contact opnemen met uw verzekeraar.

Contactgegevens:

06-38553290

www.kidsbalance.nl
info@kidsbalance