Werkwijze

Kidsbalance heeft altijd een intake met de betrokken partners, alvorens er een traject of onderzoek wordt gestart. Na de intake wordt er gekeken welk vervolgtraject zinvol kan zijn voor het kind, de ouders en/of de school. 

 

  • Bij het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek komt u voor de intake, het onderzoek en de terugrapportage naar de praktijk of vindt dit plaats in de school.  

 

  • Voor ouderavonden en workshops kan er telefonisch afstemming plaatsvinden over de inhoud.

 

  • Behandeling kan in de praktijk of op school (in overleg) plaatsvinden. Voor de COGMED training is het wenselijk dat deze zoveel mogelijk plaatsvindt  in de thuissituatie. Bij deze training is er een startgesprek met alle betrokkenen waarin uitgelegd wordt hoe de methodiek werkt. De trainingstermijn varieert, maar is tenminste 3 x per week. Deze kan thuis plaatsvinden op een rustige werkplek. Vervolgens traint de client een aantal  dagen per week op de computer. De praktijk begeleidt meestal telefonisch dit proces en rond dit na ongeveer 5 weken af met een eindgesprek + rapportage. Verlenging van de training kan kosteloos. 
Contactgegevens:

06-38553290

www.kidsbalance.nl
info@kidsbalance